Chuyên mục

Chương trình tích lũy điểm thưởng "Gắn bó dài lâu"

Giới thiệu – Chương trình tích lũy điểm thưởng "Gắn bó dài lâu"

Kính thưa Quý khách hàng,

Với phương châm hoạt động “Khách hàng là trên hết”, nhằm tri ân tất cả Quý khách hàng đã tín nhiệm lựa chọn tham gia bảo hiểm với Dai-ichi Life Việt Nam và hơn thế nữa là mang đến cho Quý khách hàng những quyền lợi cộng thêm bên cạnh những quyền lợi bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam đã triển khai Chương trình chăm sóc Khách hàng đặc biệt, có tính chất toàn diện, lâu dài và duy nhất hiện nay trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu”.

Chương trình chăm sóc Khách hàng đặc biệt này dành cho Quý khách hàng có hợp đồng bảo hiểm đang duy trì hiệu lực. Tất cả Quý khách hàng đều có thể dễ dàng tích lũy điểm thưởng với các tiêu chí thưởng điểm được áp dụng kể từ ngày 09/01/2018 (xem chi tiết).

Điểm thưởng sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản điểm thưởng của Quý khách sau khi đáp ứng các tiêu chí thưởng điểm của Chương trình, trong đó 1 (một) điểm thưởng tương đương với 1.000 (một nghìn) đồng.

Quý khách có thể sử dụng ngay điểm thưởng tích lũy của mình để hưởng các quyền lợi hấp dẫn sau đây:

- Nộp phí bảo hiểm định kỳ hoặc hoàn trả các khoản tạm ứng của hợp đồng bảo hiểm;
- Nhận Phiếu quà tặng Got It để nạp tiền điện thoại, mua sắm tại siêu thị Big C và hơn 200 thương hiệu trong nhiều lĩnh vực;
- Nhận phiếu mua hàng sử dụng tại hệ thống siêu thị Coop-mart trên toàn quốc;
Nhận thẻ quà tặng (là thẻ trả trước đồng thương hiệu DLVN&HDBank);
- Nhận quà tặng của Dai-ichi Life Việt Nam phân phối;
- Nhận phiếu kiểm tra sức khỏe;
- Tặng cho khách hàng khác có hợp đồng bảo hiểm với Dai-ichi Life Việt Nam.
- Tham gia các Quỹ đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN).

CÁC HÌNH THỨC YÊU CẦU SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG:

Quý khách hàng có thể gởi yêu cầu sử dụng điểm thưởng theo 2 cách sau:

  • Điền Phiếu yêu cầu sử dụng điểm thưởng và gởi về Công ty (tải Phiếu yêu cầu).

 CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

  • Trường hợp hợp đồng bảo hiểm của Quý khách đáo hạn; hoặc chấm dứt hiệu lực hợp đồng trước thời hạn; hoặc chấm dứt hợp đồng do giải quyết quyền lợi bảo hiểm; hoặc theo quy định của pháp luật thì toàn bộ số điểm thưởng tích lũy sẽ được chuyển đổi thành tiền và thanh toán cho Quý khách cùng với các khoản thanh toán quyền lợi liên quan (nếu có).
  • Điểm thưởng tích lũy của Quý khách hàng sẽ được lưu giữ trong thời gian hai (02) năm. Nếu sau thời gian này, Quý khách hàng không sử dụng điểm thưởng, điểm thưởng tích lũy sẽ được Dai-ichi Life Việt Nam tự động quy đổi thành số tiền tương ứng và chuyển nộp phí bảo hiểm định kỳ cho hợp đồng bảo hiểm.

Chúng tôi mong rằng Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” sẽ mang lại cho Quý khách hàng những trải nghiệm thú vị và ước mong Dai-ichi Life Việt Nam sẽ luôn được phục vụ Quý khách hàng về bảo hiểm nhân thọ.

Kính chúc Quý khách hàng thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng,

Dai-ichi Life Việt Nam

Các tiêu chí thưởng điểm - Chương trình tích lũy điểm thưởng "Gắn bó dài lâu"

Tất cả Quý khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam đều thể dễ dàng tích lũy điểm thưởng trong Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” thông qua các tiêu chí thưởng điểm và số điểm thưởng mới được áp dụng kể từ ngày 15/06/2016 như sau:

 
v  ĐIỂM THƯỞNG KHI THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM ĐỊNH KỲ: 

TIÊU CHÍ

ĐIỂM THƯỞNG TƯƠNG ĐƯƠNG

Nộp phí định kỳ qua Ngân hàng/Bưu điện/tại các văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam/ bằng thẻ thanh toán của ngân hàng nội địa và thẻ thanh toán quốc tế.

1% x số phí nộp

  v  ĐIỂM THƯỞNG KHI LỰA CHỌN HÌNH THỨC NHẬN THƯ BÁO/THƯ NHẮC NỘP PHÍ:

TIÊU CHÍ

ĐIỂM THƯỞNG

Đăng ký nhận Thư báo/Thư nhắc nộp phí định kỳ qua hộp thư điện tử (email)

30 điểm

 v  ĐIỂM THƯỞNG KHI THAM GIA HỢP ĐỒNG MỚI VÀ CÓ HỢP ĐỒNG CŨ ĐÁO HẠN:

TIÊU CHÍ

ĐIỂM THƯỞNG

Bên mua bảo hiểm tham gia hợp đồng mới với số phí quy năm dưới 30 triệu đồng

200 điểm

Bên mua bảo hiểm tham gia hợp đồng mới với số phí quy năm từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 

500 điểm

Bên mua bảo hiểm tham gia hợp đồng mới với số phí quy năm từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng 

1.000 điểm

Bên mua bảo hiểm tham gia hợp đồng mới với số phí quy năm từ 200 triệu đồng trở lên

2.000 điểm

 v  ĐIỂM THƯỞNG KHI CÓ CÁC SỰ KIỆN (TÍNH THEO TỔNG SỐ PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN QUY NĂM CỦA TẤT CẢ CÁC HỢP ĐỒNG CÙNG BÊN MUA BẢO HIỂM ĐANG CÓ HIỆU LỰC):

TIÊU CHÍ

ĐIỂM THƯỞNG

Tổng phí bảo hiểm dưới 30 triệu đồng

Tổng phí bảo hiểm từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

Tổng phí bảo hiểm từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

Tổng phí bảo hiểm từ 200 triệu đồng trở lên

Sinh nhật Bên mua bảo hiểm

10 điểm

200 điểm

400 điểm

600 điểm

Tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm thứ 2

30 điểm

40 điểm

60 điểm

80 điểm

Tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm thứ 3

40 điểm

50 điểm

70 điểm

90 điểm

Tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm thứ 4

50 điểm

60 điểm

80 điểm

100 điểm

Tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm thứ 5 trở lên

60 điểm

70 điểm

90 điểm

110 điểm

Theo thời gian duy trì hợp đồng (khi hợp đồng đã nộp đầy đủ phí bảo hiểm)

­    Vào ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 1 đến năm thứ 5

5 điểm

10 điểm

15 điểm

20 điểm

­    Vào ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 6 đến năm thứ 10

10 điểm

15 điểm

20 điểm

25 điểm

­    Vào ngày kỷ niệm từ năm hợp đồng thứ 11 trở lên

15 điểm

20 điểm

25 điểm

30 điểm

1 (một) điểm thưởng tương đương 1.000 (một nghìn) đồng.

v Quý khách vui lòng truy cập Dai-ichi Connect để sử dụng điểm thưởng tại đây.

Đăng nhập – Chương trình Tích lũy điểm thưởng "Gắn bó dài lâu"

Để xem thông tin về điểm thưởng tích lũy cũng như để sử dụng điểm thưởng, xin Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường dẫn sau:

http://kh.dai-ichi-life.com.vn