Chuyên mục

Giới thiệu chung về hệ thống Đại học Quốc tế Laureate

Hệ thống đại học quốc tế Laureate là mạng lưới quốc tế hàng đầu thế giới của các trường đại học chất lượng và có tính đổi mới. Hệ thống Laureate có hơn 60 trường được kiểm định và giảng dạy các chương trình đại học và sau đại học cho hơn 675.000 sinh viên trên toàn thế giới. Sinh viên của Hệ thống đại học quốc tế Lau reate là thành viên của một cộng đồng học thuật quốc tế trải dài trên 29 nước tại Bắc Mỹ, Châu Mỹ La Tinh, Châu Âu và Châu Á - Thái Bình Dương.

Tìm hiểu thêm thông tin về Hệ thống Đại học quốc tế Laureate tại đây: http://www.laureate.net

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HỆ THỐNG LAUREATE THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN ƯU TIÊN TUYỂN SINH DU HỌC TẠI HOA KỲ

Trường Đại học Kendall

Thành lập năm 1934 tại thành phố Chicago, bang Illininos, Kendall cung cấpcác chương trình đại học về các lĩnh vực kinh doanh, nghệ thuật ẩm thực và quản trị dịch vụ. Chương trình kết hợp giữa các kiến thức chuyên môn cao với kinh nghiệm thực tế và các cơ hội giáo dục quốc tế nhằm giúp sinh viên có kỹ năng và sự tinh thông để trở thành các nhà lãnh đạo trong chuyên ngành của mình. Kendall được kiểm định vùng bởi Hội Đồng Đại Học của Hiệp Hội Các Trường Miền Bắc và Miền Trung và được xếp số 1 tại Chicago về đào tạo sinh viên trong ngành quản trị dịch vụ và nghệ thuật ẩm thực theo kết quả cuộc điều tra ORC International 2011 do Kendall tài trợ.  

Tìm hiểu thêm thông tin về Trường đại học KENDALL tại đây: http://www.kendall.edu   


Trường Đại học Kiến Trúc và Thiết Kế New School

Trường Đại Học Kiến Trúc và Thiết Kế New School (NSAD) tại thành phố San Diego bang Californiacung cấp các chương trình thiết kế và kiến trúc. Các chương trình Cử Nhân Kiến Trúc, Thạc Sỹ Kiến Trúc và Thạc Sỹ Kiến Trúc Executive được kiểm định bởi Hội Đồng Kiểm Định Kiến Trúc Quốc Gia (NAAB). NASD cũng cung cấp chương trình Cử Nhân Kiến Trúc tiền - chuyên nghiệp, chương trình Cử Nhân Khoa Học Truyền Thông Kỹ Thuật Số, Cử Nhân Quản Lý Xây Dựng, Cử Nhân Kiến Trúc Cảnh Quan, Thạc Sỹ Kiến Trúc Cảnh Quan và Thạc Sỹ Quản Lý Xây Dựng và Thạc Sỹ Kiến Trúc.

Tìm hiểu thêm thông tin về Trường đại học New School tại đây: http://www.newschoolarch.edu