Chuyên mục

Dịch vụ nộp phí bảo hiểm trực tuyến tại Cổng thông tin khách hàng và Ứng dụng Dai-ichi Connect

Dịch vụ nộp phí bảo hiểm trực tuyến tại Cổng thông tin khách hàng và Ứng dụng Dai-ichi Connect

Quý khách truy cập vào địa chỉ https://kh.dai-ichi-life.com.vn, hoặc đăng nhập Ứng dụng Dai-ichi Connect, chọn chức năng Nộp phí Bảo hiểm Trực Tuyến để nộp phí bảo hiểm định kỳ, hoàn trả khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại, hoàn trả khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại để đóng phí tự động bằng thẻ quốc tế (Visa, Master, JCB) và thẻ thanh toán nội địa do các ngân hàng Việt Nam phát hành. Đây là dịch vụ thanh toán mới hoàn toàn miễn phí giúp Quý khách thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, an toàn và thuận tiện.

Quý khách vui lòng tham chiếu Hướng dẫn sử dụng chức năng này tại đây.