Hoạt động kinh doanh

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn "Mừng tuổi 14 - Lộc vàng trao tay"

01/10/2020
Hướng đến chào mừng sự kiện kỷ niệm 14 năm thành lập (18/01/2007-18/01/2021), Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn “Mừng tuổi 14 - Lộc vàng trao tay” với 340 giải thưởng có tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng.


I. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
Dành cho các Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nộp từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020 và Hợp đồng bảo hiểm phải được phát hành trong từng Đợt của Thời gian khuyến mại cụ thể như sau:
-     Đợt 1: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
-     Đợt 2: Từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020.
-     Đợt 3: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 05/01/2021.

II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

III. ĐIỀU KIỆN THAM GIA 
Khách hàng là Bên mua bảo hiểm thông qua Kênh Đại lý Truyền thống và Kênh Phân phối Mở rộng, có Hợp đồng bảo hiểm được phát hành đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:  
(i) Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020 và Hợp đồng bảo hiểm này phải được phát hành theo từng Đợt trong Thời gian khuyến mại như đã nêu tại Mục I;  
(ii) Hợp đồng bảo hiểm có phí bảo hiểm cơ bản quy năm (bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung, không bao gồm phí đóng thêm) tại thời điểm phát hành Hợp đồng từ 10.000.000 đồng trở lên; 
(iii) Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực vào ngày quay số.

Chi tiết Thể lệ chương trình, Quý khách hàng vui lòng xem tại đây