Hoạt động kinh doanh

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai “Chương trình tích lũy điểm thưởng dành cho khách hàng khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm tại Dai-ichi Life Việt Nam”

27/10/2020
Thay lời tri ân gửi đến Quý khách hàng đã tín nhiệm tham gia bảo hiểm cùng Dai-ichi Life Việt Nam trong thời gian qua cũng như mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Quý khách trong các kế hoạch tài chính ở tương lai, Dai-ichi Life Việt Nam triển khai “Chương trình tích lũy điểm thưởng dành cho khách hàng khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm tại Dai-ichi Life Việt Nam” với nội dung sau:

1. Thời gian khuyến mại: 
Từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020 và được chia làm 02 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1: từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 30/11/2020.
  • Giai đoạn 2: từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
2. Địa bàn khuyến mại:
Toàn quốc
3. Hình thức khuyến mại: 
Tặng điểm thưởng tích lũy trong chương trình khuyến mại khách hàng thường xuyên “Chương trình tích lũy điểm thưởng Gắn Bó Dài Lâu” cho Khách hàng khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm đạt tất cả điều kiện xem xét 
4. Đối tượng được hưởng khuyến mại:
Tất cả khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm đạt tất cả điều kiện xem xét sau đây:
  • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành và được phân phối bởi một trong các đối tác thuộc Kênh Phân phối Mở rộng của Dai-ichi Life Việt Nam; 
  • Hợp đồng đã bị mất hiệu lực trước ngày 01/10/2020 với ngày mất hiệu lực được xét kể từ thời điểm kết thúc thời gian gia hạn nộp phí của Hợp đồng;
  • Hợp đồng được Dai-ichi Life Việt Nam chấp nhận khôi phục hiệu lực trong Thời gian khuyến mại; 
  • Hợp đồng phải được duy trì hiệu lực đến thời điểm lập danh sách Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện nhận quà tặng theo quy định 
5. Cơ cấu giải thưởng: 
Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm đạt tất cả điều kiện xem xét sẽ nhận điểm thưởng tương ứng dựa trên Phí bảo hiểm tái tục thực nộp trong Thời gian khuyến mại như sau:

(*) 1 (một) điểm thưởng tương đương 1.000 VND.
(**) Điểm thưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc toán học.
Ghi chú: Phí bảo hiểm tái tục thực nộp được xác định bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản của Sản phẩm chính + 100% Phí bảo hiểm cơ bản của Sản phẩm bổ sung + 100% Phí bảo hiểm đóng thêm của Sản phẩm chính (nếu có) được nộp trong Thời gian khuyến mại để khôi phục hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm đạt tất cả điều kiện xem xét.


6. Phương thức ghi thưởng:
Dai-ichi Life Việt Nam sẽ xét và lập danh sách Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện nhận quà tặng vào 02 (hai) đợt như sau:
  • Đợt 1 vào ngày 10/12/2020: đối với Hợp đồng bảo hiểm đạt tất cả điều kiện xem xét được khôi phục hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 30/11/2020;
  • Đợt 2 vào ngày 11/01/2021: đối với Hợp đồng bảo hiểm đạt tất cả điều kiện xem xét được khôi phục hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020
Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày xét và lập danh sách Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện nhận giải thưởng nêu trên, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ghi nhận điểm thưởng vào tài khoản tích lũy điểm thưởng của Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện theo “Chương trình tích lũy điểm thưởng Gắn Bó Dài Lâu”

Để biết thêm thông tin chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại, Quý khách hàng vui lòng tham khảo Tại đây