Quyền lợi Tử vong

Quyền lợi Tử vong

- Trích lục khai tử (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) của NĐBH;
- Chứng từ y tế (nếu có) gồm Giấy ra viện, toa thuốc, các kết quả cận lâm sàng như MRI, Siêu âm, Xquang.
Nếu có yêu cầu Quyền lợi NĐBH tử vong do bệnh ung thư: Cung cấp Kết quả Giải phẫu mô bệnh học/ Kết quả sinh thiết (bản gốc hoặc sao y bản chính).
Nếu NĐBH tử vong do tai nạn: Cung cấp Hồ sơ tai nạn do Công an điều tra cấp (có chứng thực của cơ quan cảnh sát điều tra) bao gồm: Sơ đồ vụ tai nạn, biên Bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản khám nghiệm tử thi, Biên bản giải quyết vụ tai nạn, Kết luận pháp y về tử thi.
Quyền lợi Chu toàn hậu sự (*):
Trong vòng 1 ngày làm việc, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ứng trước một phần quyền lợi tử vong của sản phẩm chính ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đối với trường hợp tử vong của Người được bảo hiểm chính.
(*)Chỉ áp dụng cho các Sản phẩm có quy định trong Quy tắc và Điều khoản và hiệu lực Hợp đồng liên tục từ 1 năm trở lên.