Chuyên mục
Hoạt động kinh doanh

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình Tri ân Chào mừng Khách hàng thứ 3 triệu

10/09/2019
Hướng đến chào mừng cột mốc phục vụ 3 triệu khách hàng và tiếp theo chương trình khuyến mại “Chào mừng 3 triệu Khách hàng – Ngập tràn quà tặng yêu thương”, Dai-ichi Life Việt Nam triển khai thêm Chương trình Tri ân Chào mừng Khách hàng thứ 3 triệu với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn! 

 10 Giải Phát Lộc bằng tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng/giải dành cho Hợp đồng bảo hiểm có Khách hàng được đánh số Thứ tự Khách hàng là 2.900.000; 2.910.000; 2.920.000; 2.930.000; 2.940.000; 2.950.000; 2.960.000; 2.970.000; 2.980.000; 2.990.000.
 01 Giải Kim Cương bằng tiền mặt trị giá 100.000.000 đồng dành cho Hợp đồng bảo hiểm có Khách hàng được đánh số Thứ tự Khách hàng là 3.000.000.
 02 Giải Vàng bằng tiền mặt trị giá 50.000.000 đồng/giải dành cho 01 Hợp đồng bảo hiểm được phát hành ngay liền trước và 01 Hợp đồng bảo hiểm được phát hành ngay liền sau Hợp đồng bảo hiểm được nhận giải Kim Cương.
 04 Giải Titan bằng tiền mặt trị giá 30.000.000 đồng/giải dành cho 02 Hợp đồng bảo hiểm được phát hành ngay liền trước và 02 Hợp đồng bảo hiểm được phát hành ngay liền sau Hợp đồng bảo hiểm được nhận giải Vàng.
 06 Giải Bạc bằng tiền mặt trị giá 20.000.000 đồng/giải dành cho 03 Hợp đồng bảo hiểm được phát hành ngay liền trước và 03 Hợp đồng bảo hiểm được phát hành ngay liền sau Hợp đồng bảo hiểm được nhận giải Titan.
 188 Giải Tri Ân bằng tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng/giải dành cho 94 Hợp đồng bảo hiểm được phát hành ngay liền trước và 94 Hợp đồng bảo hiểm được phát hành ngay liền sau Hợp đồng bảo hiểm được nhận giải Bạc.

Thời gian khuyến mại: từ 09/09/2019 đến 31/12/2019.

Đối tượng được hưởng khuyến mại: là tất cả khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành trong Thời gian khuyến mại (trừ những Hợp đồng bảo hiểm với (i) sản phẩm Lộc Tâm An thông qua Kênh Bảo Hiểm Nhân Thọ Bưu Điện; (ii) sản phẩm An Tâm Tín Dụng, Vẹn Toàn Ước Mơ thông qua mạng lưới phân phối của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); và (iii) sản phẩm Bảo Ngân Phát Lộc, Bảo Ngân Tương Lai thông qua mạng lưới phân phối của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank)); và
- Hợp đồng bảo hiểm phải tiếp tục duy trì hiệu lực qua Thời hạn xem xét lại (21 ngày) được định nghĩa trong Hợp đồng bảo hiểm (“Thời hạn xem xét lại”).
- Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm đã được xác định trúng thưởng nhưng sau đó thực hiện thủ tục hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm trong Thời hạn xem xét lại, thì:
• Đối với trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm trước khi nhận giải thưởng: Dai-ichi Life Việt Nam có quyền không trao giải thưởng cho Bên mua bảo hiểm đó; hoặc 
• Đối với trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm sau khi đã nhận giải thưởng và giá trị giải thưởng nhỏ hơn số phí bảo hiểm đã đóng: Dai-ichi Life Việt Nam chỉ chi trả phần chênh lệch giữa số tiền phí bảo hiểm mà Dai-ichi Life Việt Nam phải trả khi Bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và giá trị giải thưởng. Khi đó, Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực; hoặc
• Đối với trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm sau khi đã nhận giải thưởng và giá trị giải thưởng lớn hơn số phí bảo hiểm đã đóng: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ cấn trừ số tiền phí bảo hiểm mà Dai-ichi Life Việt Nam phải trả khi Bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không thu hồi phần chênh lệch giữa số tiền phí bảo hiểm mà Dai-ichi Life Việt Nam phải trả khi Bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và giá trị giải thưởng. Khi đó, Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.
- Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực vào ngày lập danh sách Đối tượng được hưởng khuyến mại đủ điều kiện nhận giải thưởng của Chương trình.

Cách thức tham dự chương trình khuyến mại:
- Trong thời gian khuyến mại, Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong Thời gian khuyến mại và thỏa các điều kiện của chương trình sẽ được tham dự chương trình khuyến mại “Dai-ichi Life Việt Nam tri ân khách hàng nhân dịp đạt cột mốc phục vụ khách hàng thứ 3 triệu”. Cụ thể như sau:
• Bên mua bảo hiểm là Đối tượng được hưởng khuyến mại.
• Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành trong thời gian khuyến mại (trừ những Hợp đồng bảo hiểm với (i) sản phẩm 
Lộc Tâm An thông qua Kênh Bảo Hiểm Nhân Thọ Bưu Điện; (ii) sản phẩm An Tâm Tín Dụng, Vẹn Toàn Ước Mơ thông qua mạng lưới phân phối của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); và (iii) sản phẩm Bảo Ngân Phát Lộc, 
Bảo Ngân Tương Lai thông qua mạng lưới phân phối của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank)).
• Khách hàng là Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm chính, (các) Người được bảo hiểm bổ sung và (các) Người thụ hưởng của Hợp đồng bảo hiểm. 
• Thứ tự Khách hàng: là số thứ tự được ghi nhận và đánh số bởi hệ thống quản lý Hợp đồng bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam. Trong cùng 01 Hợp đồng bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ đánh số Thứ tự Khách hàng cho tất cả Khách hàng theo thứ tự ưu tiên như sau:
Thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm; và
Bên mua bảo hiểm; và
Người được bảo hiểm chính; và
(Các) Người được bảo hiểm bổ sung; và
(Các) Người thụ hưởng. 
- Mỗi Hợp đồng bảo hiểm chỉ nhận một Giải thưởng. Bên mua bảo hiểm có thể nhận nhiều hơn một Giải thưởng nếu có nhiều hơn một Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện xét nhận Giải thưởng của Chương trình.  

Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
- Mỗi Hợp đồng bảo hiểm mới được phát hành sẽ được Dai-ichi Life Việt Nam đánh số thứ tự để làm căn cứ xác định hợp đồng trúng thưởng. Số thứ tự sẽ được đánh theo phương thức lũy tiến và bắt đầu từ 00001.
- Khách hàng tham dự chương trình khuyến mại sẽ nhận được tin nhắn thông báo về số Thứ tự Hợp đồng bảo hiểm và Thứ tự Khách hàng trên Hợp đồng bảo hiểm từ Dai-ichi Life Việt Nam vào số điện thoại mà Bên mua bảo hiểm đã đăng ký trong Hợp đồng bảo hiểm. Nội dung tin nhắn như sau: “Dai-ichi chuc mung HDBH so xxxxxx cua Quy khach da phat hanh vao ngay xx/yy/2019 voi STT hop dong la so 00001 va STT KH cua HD la zzzzzz0, zzzzzz1”. Trường hợp Bên mua bảo hiểm không có số điện thoại di động và Bên mua bảo hiểm là tổ chức, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ gửi Thư thông báo đính kèm theo Bộ Hợp đồng bảo hiểm gửi cho Bên mua bảo hiểm.
- Dai-ichi Life Việt Nam sẽ xét và lập danh sách Đối tượng được hưởng khuyến mại đủ điều kiện nhận Giải thưởng trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày hệ thống quản lý Hợp đồng bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam ghi nhận khách hàng có số thứ tự đủ điều kiện.
- Việc xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện khách hàng tham dự chương trình khuyến mại, đại diện Dai-ichi Life Việt Nam.
- Kết quả xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến.

Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng:
- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp bằng tiền mặt cho Đối tượng được hưởng khuyến mại đủ điều kiện nhận Giải thưởng tại Trụ sở chính, các văn phòng chi nhánh và văn phòng Tổng đại lý theo thông báo của Dai-ichi Life Việt Nam hoặc hình thức chuyển khoản, tùy theo yêu cầu của Đối tượng được hưởng khuyến mại đủ điều kiện nhận Giải thưởng. 
- Khi nhận thưởng bằng hình thức trao trực tiếp tiền mặt, Bên mua bảo hiểm trúng thưởng phải xuất trình:
• Thư thông báo về việc trúng thưởng của Dai-ichi Life Việt Nam phát hành; và
• Hợp đồng bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành; và
• Giấy Chứng minh nhân dân /Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu; và
• Giấy Ủy Quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Khi nhận thưởng bằng hình thức chuyển khoản, Bên mua bảo hiểm trúng thưởng phải cung cấp:
• Thư thông báo về việc trúng thưởng của Dai-ichi Life Việt Nam phát hành; và
• Giấy Xác nhận về thông tin tài khoản ngân hàng của Bên mua bảo hiểm trúng thưởng.
- Thời hạn cuối cùng của Dai-ichi Life Việt Nam có trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng là 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc Thời gian khuyến mại của Chương trình khuyến mại.
- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình.
- Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chịu khoản thuế thu nhập phát sinh liên quan đến việc nhận giải thưởng của Khách hàng và sẽ thay mặt khách hàng nộp theo quy định (nếu có).

Trách nhiệm công bố thông tin
- Thể lệ và thông tin chi tiết chương trình khuyến mại được đăng trên trang web của Dai-ichi Life Việt Nam tại địa chỉ http://www.dai-ichi-life.com.vn/; được đăng ít nhất 01 (một) lần trên nhật báo Thanh Niên, và tại các địa điểm thực hiện chương trình khuyến mại dự kiến trong khoảng thời gian 09/09/2019 đến 30/09/2019. 
- Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web của Dai-ichi Life Việt Nam tại địa chỉ http://www.dai-ichi-life.com.vn/ và thông báo trực tiếp bằng thư đến khách hàng trúng thưởng; thông báo tại các địa điểm thực hiện chương trình khuyến mại; đồng thời đăng thông tin 01 (một) lần trên báo nhật báo Thanh Niên (trong vòng 10 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thưởng).
Các quy định khác:
- Dai-ichi Life Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng. 
- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.
- Nếu được sự đồng ý của Khách hàng trúng thưởng, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Dai-ichi Life Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.