Hội đồng thành viên

Chủ tịch Danh dự
Ông
Takashi Fujii
Thành Viên Ban Giám Đốc, DLI Asia Pacific Pte. Ltd.

   

Thành viên
Ông Atsushi Nakamura
Giám Đốc Bộ Phận Quản Lý Kinh Doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ Quốc Tế, Tập đoàn Dai-ichi Life Holdings, inc
   

Thành viên
Ông Junichi Yoshii

Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính kiêm Phó Tổng Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro, Công ty DLI Asia Pacific Pte. Ltd.
   

Chủ tịch
Ông
Trần Đình Quân
Chủ Tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam,
Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
   

Thành viên
Ông Đặng Hồng Hải

Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam,
Người Đại diện theo pháp luật