Chuyên mục

Kon Tum

04/05/2013
  Tên chi nhánh
Địa chỉ
Điện thoại
   Kon Tum
 
 
       Bưu điện Kon Tum
205 Lê Hồng Phong, TX Kon Tum
(0260) 3862361
   Kon Rẫy
 
 
       Bưu điện Kon Rẫy
Thôn 2, Thị Trấn Đăk Rve
(0260) 3824110
   Kon Plông
 
 
       Bưu điện Kon Plông
Thị Trấn Kon Plông
(0260) 3848233
   Đăk Hà
 
 
       Bưu điện Đăk Hà
Khối Phố 7, Thị Trấn Đăk Hà
(0260) 3822143
   Đăk Tô
 
 
       Bưu điện Đăk Tô
Khối Phố 4, 07 Hùng Vương
(0260) 3831300
   Ngọc Hồi
 
 
       Bưu điện Ngọc Hồi
35 Hùng Vương
(0260) 3832241
   Đăk Glei
 
 
       Bưu điện Đăk Glei
Thôn 16/5, Thị Trấn Đăk Glei
(0260) 3834111
   Sa Thầy
 
 
       Bưu điện Sa Thầy
Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy
(0260) 3821484