Lãi suất áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm

Ngày hiệu lực

Đối với các khoản tích lũy tại Dai-ichi Life Việt Nam (*)

Đối với các khoản vay từ hợp đồng bảo hiểm (**)

Từ ngày 01/10/2023   4,00% 7,50% (riêng đối với An Tâm Song Hành: 6,00%)
Từ ngày 01/07/2023  4,50%  8,00% (riêng đối với An Tâm Song Hành: 6,50%)
Từ ngày 01/04/2023 5,50%  9,00% (riêng đối với An Tâm Song Hành: 7,50%)
Từ ngày 01/01/2023 5,50% 9,00% (riêng đối với An Tâm Song Hành: 7,50%) 

Từ ngày 01/07/2022

4,50%

8,00% (riêng đối với An Tâm Song Hành: 6,50%)

Từ ngày 01/01/2022

5,00%

8,50% (riêng đối với An Tâm Song Hành: 7,00%)

Từ ngày 01/07/2021

5,00%

9,00% (riêng đối với An Tâm Song Hành: 7,00%)

Từ ngày 01/01/2021

5,50%

9,50%

Từ ngày 01/10/2020

5,75%

9,75%

Từ ngày 01/07/2020

6,00%

10,00%

Từ ngày 01/04/2020

6,25%

10,25%

Từ ngày 01/04/2018

6,50%

10,50%

Từ ngày 01/07/2017

6,75%

10,75%

Từ ngày 01/04/2014

7,00%

11,00%

Từ ngày 01/01/2013

7,50%

11,50%

Từ ngày 01/10/2012

8,50%

12,50%

Từ ngày 02/07/2012  8,00%   12,00%  
Từ ngày 05/04/2012 9,00% 13,00%
  Từ ngày 01/03/2011   10,00% 14,00%
  Từ ngày 01/06/2010    9,00%    13,00%  
  Từ ngày 01/01/2009    8,00%    12,00%  
Từ ngày 15/09/2008   11,00% 
15,00%
  Từ ngày 01/04/2006       8,00%    12,00%
Trước ngày 01/04/2006    8,00% 10,50%
Ghi chú:
- Mức lãi suất sẽ được áp dụng từ ngày hiệu lực cho đến trước ngày áp dụng mức lãi suất tiếp theo.
- (*) bao gồm các khoản Lãi chia tích lũy và Tiền mặt định kỳ tích lũy.                 
- Mức lãi suất nói trên sẽ không áp dụng cho các hợp đồng đáo hạn. Khi hợp đồng đã đến ngày đáo hạn, nếu các quyền lợi đáo hạn chưa được rút, thì sẽ không được hưởng lãi suất.                 
- (**) bao gồm các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bao gồm Tạm ứng từ giá trị hoàn lại (vay trên Hợp đồng bảo hiểm) và Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại để đóng phí tự động (nợ phí) thuộc dòng sản phẩm Truyền thống hoặc Tạm ứng từ Giá trị tài khoản hợp đồng của các sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm Liên kết chung.             


  • Gửi bạn bè
  • In