Lãi suất đầu tư Quỹ hưu trí tự nguyện năm 2014

02/01/2014
Mức lãi suất tính trên giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí được áp dụng cho sản phẩm An Nhàn Hưu Trí và Hưng Nghiệp Hưu Trí thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Mức lãi suất này được cam kết luôn cao hơn hoặc bằng mức lãi suất cam kết tối thiểu là 5%/năm cho 10 năm đầu của hợp đồng bảo hiểm và 3%/năm cho những năm hợp đồng tiếp theo.

ThángAn Nhàn Hưu Trí 
Hưng Nghiệp Hưu Trí
 Lãi suất (%/Năm)
 19,00 9,00
 29,00
 9,00
 3 9,00  9,00
 49,00 9,00
 5 9,00  9,00
 6 9,00   9,00 
79,00  9,00 
8
9,00  9,00 
9
  9,00   9,00
10  9,00 
   9,00 
11
 9,00
  9,00
12 9,00
   9,00