Lãi suất đầu tư Quỹ hưu trí tự nguyện năm 2016

29/12/2015
Mức lãi suất tính trên giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí được áp dụng cho sản phẩm An Nhàn Hưu Trí và Hưng Nghiệp Hưu Trí thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Mức lãi suất này được cam kết luôn cao hơn hoặc bằng mức lãi suất cam kết tối thiểu là 5%/năm cho 10 năm đầu của hợp đồng bảo hiểm và 3%/năm cho những năm hợp đồng tiếp theo.


ThángAn Nhàn Hưu Trí  
Hưng Nghiệp Hưu Trí 
 Lãi suất (%/Năm)
17,007,00
2 7,00 7,00
 3  7,00  7,00 
47,007,00
 5  7,00 7,00
67,007,00
77,007,00
87,007,00
9 7,00 7,00
10 7,00 7,00
11  7,00   7,00 
 12  7,00  7,00