Nộp phí qua bưu điện

Nộp phí qua bưu điện

Nộp phí tại bất kỳ Bưu cục thuộc mạng lưới Bưu điện của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc.

Quý khách vui lòng lựa chọn địa chỉ Bưu cục gần nơi Quý khách nhất:
http://www.vnpost.vn/vi-vn/buu-cuc/tim-kiem