Chuyên mục

Nộp phí qua ngân hàng

Nộp phí qua ngân hàng

Nộp phí tại bất kỳ Phòng giao dịch/ Chi nhánh của hệ thống Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank).
Quý khách vui lòng lựa chọn địa chỉ Ngân hàng HDBank gần nơi Quý khách nhất theo đường link:

Nộp phí tại bất kỳ Phòng giao dịch/ Chi nhánh của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Hà Nội (SHB).
Quý khách vui lòng lựa chọn địa chỉ Ngân hàng SHB gần nơi Quý khách nhất theo đường link: https://www.shb.com.vn/mangluoi/mang-luoi-hoat-dong/

Nộp phí tại bất kỳ Phòng giao dịch/ Chi nhánh của hệ thống Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) trên toàn quốc.
Quý khách vui lòng lựa chọn địa chỉ Ngân hàng Agribank  gần nơi Quý khách nhất theo đường link:   
http://www.agribank.com.vn/71/1147/mang-luoi---atm-pos.aspx

Nộp phí vào tài khoản của Dai-ichi Life Việt Nam tại bất kỳ Phòng giao dịch/ Chi nhánh của hệ thống Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
  • Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
  • Số tài khoản tại: Sacombank Hội sở: 010.0000.33818
Quý khách vui lòng lựa chọn địa chỉ Ngân hàng Sacombank gần nơi Quý khách nhất theo đường link:
https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/ATM-diem-giao-dich.aspx

Nộp phí vào tài khoản của Dai-ichi Life Việt Nam tại bất kỳ Phòng giao dịch/ Chi nhánh của hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
  • Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
  • Số tài khoản tại: BIDV TP. HCM: 310.10.00.0119400
Quý khách vui lòng lựa chọn địa chỉ Ngân hàng BIDV gần nơi Quý khách nhất theo đường link:
http://bidv.com.vn/chinhanh/Ban-do.aspx

Ngoài các phương thứ nộp phí được miễn phí giao dịch nêu trên, Quý khách có thể chuyển khoản qua Ngân hàng (phí chuyển tiền do người chuyển chịu).
  • Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
  • Số tài khoản tại:
    Citibank : 0-300178-006
    Vietcombank TP. HCM: 007.100.0329053

Lưu ý: Khi nộp phí qua Ngân hàng, Quý khách vui lòng điền đầy đủ và chính xác số hợp đồng bảo hiểm, họ tên Bên mua bảo hiểm vào phần nội dung nộp tiền cũng như tên Chủ tài khoản, số tài khoản của Dai-ichi Life Việt Nam trên Giấy nộp tiền.