Nộp phí tại các điểm giao dịch của Viettel

Nộp phí tại các điểm giao dịch của Viettel

Nộp phí tại tất cả các điểm giao dịch của Viettel và siêu thị Viettel (Viettel Store) trên toàn quốc.
Quý khách vui lòng lựa chọn địa chỉ điểm giao dịch/siêu thị Viettel gần nơi Quý khách nhất: https://vietteltelecom.vn/ho-tro/thong-tin-hotro/danh-sach-cua-hang