Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

- Giấy ra viện
- Tóm tắt bệnh án (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
- Kết quả giải phẫu bệnh, siêu âm, xét nghiệm máu…
Quý khách có thể tham khảo các chứng từ khi yêu cầu giải quyết QLBH cho một số bệnh hiểm nghèo hay gặp (theo mẫu).