Chuyên mục

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

Kế hoạch vững vàng - An tâm điều trị

Một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình là niềm mong ước của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, những căn Bệnh hiểm nghèo có thể ập đến với bất kỳ ai và vào bất cứ lúc nào. Khi đó, những kế hoạch tài chính mà bạn dành cho người thân đã được lập thông qua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi tất cả nguồn tài chính đã tập trung cho việc điều trị bệnh?                                    
Sản phẩm bổ sung Bảo hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo với quyền lợi bảo hiểm vượt trội sẽ giúp người bệnh an tâm điều trị và hoàn toàn yên tâm rằng Hợp đồng bảo hiểm của mình vẫn tiếp tục duy trì và tăng trưởng ngay trong hoàn cảnh khó khăn này. 

Bảo hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo giúp bạn an tâm điều trị với các quyền lợi ưu việt sau:


Quyền lợi

Sản phẩm Bảo Hiểm Hỗ trợ đóng phí Bệnh hiểm nghèo sẽ giúp hợp đồng bảo hiểm tiếp tục được duy trì và tăng trưởng bằng cách mỗi tháng Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tự động đóng một khoản phí vào hợp đồng của khách hàng ngay khi Người được bảo hiểm bị mắc 1 trong 35 Bệnh hiểm nghèo.

Tổng quyền lợi chi trả cho mỗi năm hợp đồng sẽ bằng 100% Số tiền bảo hiểm của Bảo Hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo, tương đương hai lần phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính.

Quyền lợi sẽ bắt đầu được chi trả từ ngày kỷ niệm Tháng hợp đồng tiếp theo ngay sau khi rủi ro xảy ra cho đến hết thời hạn hợp đồng của sản phẩm bổ sung này.

Mọi quyền và quyền lợi của sản phẩm chính vẫn tiếp tục được duy trì.

Vui lòng chọn vào đây để tham khảo danh sách 35 bệnh hiểm nghèo.

Điều kiện tham gia

Bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí Bệnh hiểm nghèo dành cho:   
Người được bảo hiểm ở độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: 5 - 47 năm.
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi.

Bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí Bệnh hiểm nghèo được tham gia cùng với sản phẩm chính sau:
An Tâm Hưng Thịnh
An Thịnh Đầu Tư
Thông tin này chỉ mang tính giới thiệu, khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc, Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.