Chuyên mục

Thông báo từ Dai-ichi Life Việt Nam

Mời Khách hàng nhận quyền lợi đáo hạn Hợp đồng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) trân trọng kính mời Quý khách hàng có hợp đồng bảo hiểm trong danh sách dưới đây vui lòng liên hệ Dai-ichi Life Việt Nam để nhận khoản thanh toán quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm. Đây là những hợp đồng bảo hiểm đã đáo hạn, tuy nhiên Quý khách hàng chưa nhận quyền lợi của hợp đồng và Dai-ichi Life Việt Nam không thể liên lạc được với Quý khách hàng để thanh toán quyền lợi đáo hạn này.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
 • Đường dây nóng: (028) 3810 0888 – bấm phím 1
• Email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn
 Vui lòng xem Danh sách TẠI ĐÂY.

Phiếu thu tiền hết thời hạn sử dụng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) xin thông báo danh sách phiếu thu tiền do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành KHÔNG còn hợp lệ để thu phí bảo hiểm vì đã hết thời hạn sử dụng.

Vui lòng xem danh sách TẠI ĐÂY Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Đường dây nóng (028) 3810 0888 - bấm phím 1.