Chuyên mục

Tuyển dụng nhân viên

1. Non-core System Development Senior Executive (Chuyên viên Cao cấp Phát triển Hệ thống Hỗ trợ)

Ngày đăng: 01/02/2023
1. Job Purpose:
• Support the team leader and work with the team on developing and implementing IT software solution, in contribution to fulfill business objectives.

2. Accountabilities:
• Analyze the business specs then prepare technical specs and develop the new systems or enhance existing system for supporting business needs.
• Support the team leader on technical analysis to provide the best technical solution as well as support colleagues for solving technical issues to complete the assigned projects / tasks on timely manner.
• Investigate and answer daily enquiries on systems functional as well as problem encountered in order to resolve it in timely manner.
• In charge of unit test on enhancements / new development under responsibility to ensure developed modules are matched with business requirements.
• Assist users/team leader on building test scripts to cover all test cases. • Budget Controlling 3. Job Requirements
- Qualification:
• University Graduate, major in Information Technology.
• English certificate at least level B.
- Experience:
• IT technical analysis and programming: at least 3 years.
• Good knowledge of an objective oriented language Java
• Good skill at Web API, ASP.NET, ASP.NET Core, WCF, LINQ, Entity Framework.
• Good experience on SOAP, RESTful Web Services.
• Good skill at MS SQL Server programming (stored procedure, function, job, trigger, view).
• Good skill in database design, database management, particularly MS SQL.
• Solid understanding of the software development life cycle
• Working knowledge of SharePoint, HTML5, CSS3, and JavaScript a plus
- Skill:
• Programming skill.
• Communication skill.
• Analysis skill.
• Teamwork spirit

4. Working Relations
Internal interface
• All company employees. Particularly in Operations Division, Agency Administration Department, and Financial Division will be internal clients of this jobholder. External Interface
• External contacts will include software vendor and consultants.

5. Challenges:
• Multitask projects, enhancements, and production issues to progress concurrently, manage conflicts the resource and time schedule, amongst the various demands.
• The fast-growing information technology demands the jobholder to keep up to date with ever-changing knowledge and skills.
• Work under high pressure.
Location: HCMC
Deadline for application: 28-02-2023
Ứng tuyển

2. Internal Audit Senior Executive (Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Toán Nội Bộ)

Ngày đăng: 01/02/2023
ACCOUNTABILITIES
• In a professional and independence manner, conduct the assigned office audit and theme audit as per the agreed checklist/program. Ensure the well co-ordination and the effectiveness of the audit method to enhance the internal control and the compliance with internal rules/regulations
• Prepare the audit reports. Ensure all findings have proper supporting documents and filed.
• Perform follow-up checking to close the issues. Ensure filling proper supporting documents
• Ensure the proper filling of audit working papers, reports.
• Perform other duties as assigned by Head of Internal Audit.

QUALIFICATION
• University degree;
• At least 2 experience years in life insurance industry. Knowledge in Operation/ Agency/ Finance is preferred;
• At least 3 years in internal audit or similar areas in Finance, Accounting, Banking, Insurance;
• Influent in English;
• Adaptable for travel;
• Sense of audit risk and risk perception;
• Good in planning, reporting and communication skill
• Teamwork;
• Commitment and result-oriented.

Deadline for application: 28-02-2023

Ứng tuyển

3. Claim Officer - Phụ Trách Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm

Ngày đăng: 01/02/2023
POSITION PURPOSE
• To investigate doubtful claims and support Head of Claim in settling and handling the claims
• Complete specific tasks in Claims Department as assigned by Claims Manager

ACCOUNTABILITIES
• Personally investigate doubtful claims in the assigned geographic areas. Advise settlement for Health Care Claim
• Make reports on settlements of claims initiated in the assigned areas.
• Support claims Manager in advising and settling all of the claims processed by other staff..
• Implement other related duties requested by line Manager and other functional departments in the company.
• Maintain a good claim record experience for the company. Share actual experience with the underwriting team to improve UW process

QUALIFICATION
• Medical doctor / University graduate, LOMA 280, 290 certificates.
• Knowledge of law, medical, insurance.
• More than 4 years experience in Life or Health Care claims settlement.
• Good English communication.

Deadline for application: 28-02-2023

Ứng tuyển

4. Core Life Insurance System Senior Executive (Chuyên viên Cao cấp Phát triển Hệ thống Phần mềm Bảo hiểm)

Ngày đăng: 01/02/2023
1. Job Purpose:
• Support the team leader and work with the team on developing and implementing IT software solution, in contribution to fulfill business objectives

2. Accountabilities:
• Analyze the business specs then prepare technical specs and develop the new systems or enhance existing system for supporting business needs.
• Support the team leader on technical analysis to provide the best technical solution as well as support colleagues for solving technical issues to complete the assigned projects / tasks on timely manner.
• Investigate and answer daily enquiries on systems functional as well as problem encountered in order to resolve it in timely manner.
• In charge of unit test on enhancements / new development under responsibility to ensure developed modules are matched with business requirements.
• Assist users/team leader on building test scripts to cover all test cases. 3. Job Requirements
- Qualification:
• University Graduate, major in Information Technology.
• English certificate at least level B.
- Requirement:
• Good at COBOL programming.
• Good at DB2 SQL programming.
- Optional
• Crystal Report Knowledge
• Unix System knowledge
- Experience:
• IT technical analysis and programming: at least 3 years.
- Skill:
• Programming skill.
• Communication skill.
• Analysis skill.
• Teamwork spirit

4. Working Relations
Internal interface
• All company employees. Particularly in Operations Division, Agency Administration Department, and Financial Division will be internal clients of this jobholder.
External Interface
• External contacts will include software vendor and consultants.

5. Challenges:
• Multitask projects, enhancements, and production issues to progress concurrently, manage conflicts the resource and time schedule, amongst the various demands.
• The fast-growing information technology demands the jobholder to keep up to date with ever-changing knowledge and skills.
• Work under high pressure.
Location: HCMC
Deadline for application: 28-02-2023
Ứng tuyển

5. Customer Care Senior Executive (Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng)

Ngày đăng: 01/02/2023
1. Mục tiêu công việc
• Giải đáp và xử lý thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng về Hợp đồng bảo hiểm; đồng thời tham gia soạn thảo các quy trình, hướng dẫn, cẩm nang cho nhân viên CC nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất với phương châm hoạt động "Khách hàng là trên hết".

2. Trách nhiệm chính
• Phối hợp với các phòng ban liên quan giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua điện thoại, bằng văn bản, qua hộp thư điện tử/trang Web Customer Portal liên quan đến hợp đồng bảo hiểm kịp thời, chính xác với mức độ chuyên nghiệp;
• Phụ trách nội dung mục Dịch vụ Khách hàng trên trang web DLVN và trang web Customer Portal;
• Phụ trách các công việc liên quan đến hệ thống của Bộ phận sử dụng: INGENIUM, CCMS, Loyalty…;
• Thực hiện các công việc liên quan đến chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu”;
• Thực hiện các cuộc gọi khách hàng theo chiến lược của Công ty; nhận và trả lời các cuộc gọi đến qua đường dây nóng với mức độ chuyên nghiệp;
• Thực hiện các báo cáo của Bộ phận;
• Thực hiện các công việc khác hoặc tham gia các dự án chung của nhóm và của Công ty khi được giao.

3. Yêu cầu công việc
- Trình độ học vấn
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị, Dịch vụ, Thương mại, Kinh doanh, Kinh tế… hoặc các ngành liên quan
• Giọng nói: Rõ ràng, thân thiện, không bị nói ngọng, nói lắp
- Kinh nghiệm
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, ưu tiên ngành bảo hiểm nhân thọ hoặc dịch vụ tài chính, ngân hàng
-Kỹ năng
• Giao tiếp lưu loát
• Khả năng sử dụng vi tính văn phòng (MS Office)
• Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt
• Kỹ năng thuyết phục
• Kỹ năng tổ chức công việc
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
• Có thể làm việc dưới áp lực cao
• Kỹ năng soạn thảo văn bản
- Phẩm chất cá nhân
• Tư duy phục vụ khách hàng
• Kiên nhẫn, cẩn thận, chu đáo, có tinh thần trách nhiệm
Nơi làm việc: Tp.HCM

Hạn nộp hồ sơ: 28-02-2023
Ứng tuyển

6. OIM - Digital Innovation Assistant Manager (Phó phòng Phát triển Dịch Vụ Công nghệ số)

Ngày đăng: 01/02/2023
1. Job Purpose:
• Tổ chức triển khai các dự án chuyển đổi kỹ thuật số và tự động hoá theo kế hoạch của DLVN nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ vượt trội.

2. Accountabilities:
• Hỗ trợ trường phòng cấp cao Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm điều phối các công việc rà soát, đánh giá dịch vụ hiện tại, xác định nhu cầu và giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số và tự động hóa quy trình/dịch vụ. • Tổ chức triển khai và quản lý dự án chuyển đổi số/tự động hóa theo kế hoạch của DLVN
• Phối hợp nguồn lực trong Bộ phận và nhân lực từ các Bộ phận có liên quan để triển khai dự án một cách hiệu quả.
• Phối hợp với Bộ phận CNTT và bộ phận khác (Nghiệp vụ, kinh doanh,..) để phát triển ứng dụng theo quy trình từ tìm hiểu nhu cầu, đưa ra yêu cầu cũng như điều phối thông tin xuyên suốt dự ánBudget Controlling;
• Nghiên cứu công nghệ mới, phương thức mới và đề xuất áp dụng trong công tác phục vụ khách hàng
• Phối hợp với Bộ phận CNTT tổ chức huấn luyện/chia sẻ người dùng về ứng dụng công nghệ mới trong phục vụ khách hàng
• Các nhiệm vụ khác được phân công

3. Job Requirements
- Qualification:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ Thông tin…
• Nghiệp vụ bảo hiểm hoặc dịch vụ tài chính
• Ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là kiến thức về kỹ thuật số
- Experience:
• Năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
• It nhất 5 năm kinh nghiệm phân tích / quản lý dự án, ưu tiên dự án chuyển đổi kỹ thuật số, trong đó ít nhất 2 năm ở vai trò quản lý/chuyên viên quản lý dự án trong ngành BHNT hoặc
• dịch vụ tài chính khác (ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán, đầu tư….)
- Skill:
• Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, thuyết phục tốt và tạo ảnh hưởng tích cực
• Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và quản lý hiệu quả
• Kỹ năng quản lý dự án (Project management)
• Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề
• Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point)
- Characteristic:
• Năng động, sáng tạo, thích thử thách
• Tinh thần trách nhiệm cao
• Suy nghĩ tích cực, luôn lắng nghe và tiếp thu phản hồi tích cực
• Tinh thần đồng đội, vì mọi người

4. Working Relations
• Phòng Công nghệ thông tin
• Phòng nghiệp vụ Bảo hiểm
• Phòng Phát triển kinh doanh (BD & AD)
• Phòng Marketing • Các bộ phận khác (Nhân sự, Tài chính, Kế toán,..)

5. Challenges:
• Đối tác
Location: HCMC
Deadline for application: 28-02-2023
Ứng tuyển

7. Business Development Senior Officer (BDOH) (Phụ Trách Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh)

Ngày đăng: 01/02/2023
ACCOUNTABILITIES
- Manage Sales Location to achieve the Key Performance Indicators (KPIs) which are agreed with BDRH/BDAH/BDTH about:
a. Recruitment:
• Approve appropriately qualified FCs in accordance with the development plan and recruitment standards;
• Recruit appropriately qualified BMs/UMs in accordance with the development plan for the Sales Location as agreed with the BDRH/BDAH/BDTH;
• Manage the BMs/UMs in effective recruitment and development of FCs.
b. Sales productivity:
• Make up business plans with the suitable targets in each point of time for Sales Location and manage the BMs, UMs & FCs to strive for and achieve sales target;
c. Persistency ratio:
• Ensure the persistency of business set for the Sales Location
- Be responsible for ethical, compliance and misconduct matters relating to Sales Location
• Ensure Sales Location operates under Dai-ichi Life Vietnam's ethical standards, compliance standards and within the spirit of law;
• Prevent, report and handle any compliance issues and/or misconduct cases arising relating to Sales location;
- Manage daily operation of the Sales Office in the Block to ensure to maintain professional office environment and cost effectiveness
• Administrative tasks in the Sales Location;
• Relationship with local government;
• Office management;
• Ad-hoc tasks as assigned;
- Responsible for training the FFS courses / Rookies / Agency Leaders

QUALIFICATION
• Education: University graduated
• Experience:
- At least working as BM level in life insurance industry or have experience to management
- Experience in sales management - Experience in sales training - Strong written and oral English skills - Ability to use common Office Computer applications
• Skills:
- Strong communication and persuasion skills
- Strong presentation / training skills
- Proven problem solving skills
- Good people management skills
- Reporting skills (written and verbal)
• Personality:
- Highly responsible and results oriented
- Confident, dynamic, proactive
- Able to approach people and build business relationship where no initial relationship exists
- Independent, strong ability to work unaccompanied
- A positive mental attitude: open, determined, optimistic
- Teamwork spirit and reliable

Location: HCM & Nationwide

Deadline for application: 28-02-2023

Ứng tuyển

8. Underwriting Senior Executive (Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Hợp Đồng)

Ngày đăng: 01/02/2023
ACCOUNTABILITIES
• Assessing and classifying risks on the basis of relevant information (declared on application/ results of health examination), depending on authority levels;
• Follow up suspense business, maintain accurate relating to work processes;
• Maintain medical examination network, searching new health medical centers as sale force expanding areas.

QUALIFICATION
• Degrees: Medical/Non Medical doctor;
• English communication skills;
• Proficient in MS office;
• Effective analytical skills;
• Strong interpersonal and communication skills, both written and verbal;
• Negotiation skills and the ability to influence others;
• Ability to absorb technical information;
• Confident decision-making skills;
• Numeracy and statistical skills;
• Problem-solving skills and a logical approach to work;
• Self-motivation;
• Sound judgement;
• Ability to work to tight deadlines;
• Teamworking skills but also a willingness to work using your own initiative;
• Customer service skills.

Location: HCM

Deadline for application: 28-02-2023

Ứng tuyển

9. Agency Planning Executive (Chuyên viên Kế hoạch kinh doanh)

Ngày đăng: 01/02/2023
1. Job Purpose:
• . Sales Strategy/Tactics Planning (Business Plan, Target Setting, Contest Planning, Sales Project Planning etc)
• Sales Analysis (Business Sales Analysis, Project analysis, Contest Review, Competitor Analysis, Budget Management, Budget Status Reviewing etc).
• Support Tasks: Support Sales & Others sales related tasks as assigned from BOD, Agency Planning Head, , Trip to Sales, …

2. Accountabilities:
• Sales Strategy/Tactics Planning
• Sales Analysis/Review
• Support sales related tasks

3. Job Requirements
- Qualification:
• University degree or above (Foreign Trade University, University of Economics...)
• Relevant life insurance diploma/certificate such as LOMA, LIMRA is preferred
- Experience:
• At least 3-year experience in life insurance industry.
• Experience in Sales analysis/Planning.
- Skill:
• Good communicate.
• Strong knowledge of data analysis, system, data structure.
• Strong computer skill, especially in using Ms Excel, Access, Visual Basic for Excel/Access.
• Strong interpersonal and customer service skill
• Strong writing skill (Vietnamese & English).
- Characteristic:
• Carefulness
• Accountability
• Teamwork
• Diligence
• Independence
• Creativity

4. Working Relations Internal interface
• Ability to work effectively with colleagues of all departments and with Agency force

5. Challenges:
• Adhere to a tight schedule without compromising quality
Location: HCMC
Deadline for application: 28-02-2023
Ứng tuyển

10. Agency Training Executive (Chuyên viên Huấn luyện Kinh doanh)

Ngày đăng: 01/02/2023
POSITION PURPOSE:
- Hỗ trợ Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh & Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Khu trong việc huấn luyện & phát triển đội ngũ kinh doanh năng động, đảm bảo hiệu quả kinh doanh thông qua các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp; (Assist Agency Training Leader (ATL) & Business Development Regional Head (BDRH) to develop sales force through delivering sales training courses to Financial Consultants (FC) in order to ensure effectively business);

ACCOUNTABILITIES:
- Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình huấn luyện theo kế hoạch để giúp cung cấp kiến thức/kỹ năng cho đội ngũ kinh doanh; (To deliver training courses to Financial Consultant (FC) to comply with training plan and procedure so that they get skills and knowledge);
- Hỗ trợ Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Vùng lên kế hoạch và tổ chức các khóa huấn luyện, những hoạt động nhằm giúp đội ngũ kinh doanh đạt được chỉ tiêu kinh doanh, đặc biệt tỉ lệ hoạt động của tư vấn mới tháng tuyển dụng; (To support BDRH in planning & organizing all training courses & sales activities for agency force to achieve sales objectives, especially Rookie Active Ratio in recuritment);
- Phối hợp với Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh Khu trong việc thiết kế & nâng cấp các chương trình huấn luyện đáp ứng nhu cầu của lực lượng kinh doanh (To co-ordinate with ATL in designing & upgrading various training courses to meet agency force needs)
- Thực hiện các nhiệm vụ được gia bởi ATH/ATL/BDRH; (To implement other tasks delegated by ATH/ATL/BDRH)

Địa điểm: Quy Nhơn và các tỉnh thành trong cả nước (Location: Quy Nhơn & Nationwide)

QUALIFICATION:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên; (University degree or above).
• Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ Bảo hiểm nhân thọ đẳng cấp quốc tế như LOMA, LIMRA (Relevant international life insurance diploma/certificate is preferred such as LOMA, LIMRA).
 Experience:
• Có kinh nghiệm trong công tác sư phạm, huấn luyện, kinh doanh; (Practical experience as trainer, teacher, seller).
Skill:
• Có kỹ năng trình bày & huấn luyện tốt; (Good training & presentation skill);
• Có kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt; (Good communication skill both in Vietnamese & English).
Characteristic:
• Kiên nhẫn, sáng tạo, năng động, nhiệt tình & có tinh thần làm việc nhóm; (Patience, creative, proactive, enthusiasm, team work).
Challenges:
• Tuân thủ nghiêm ngặt qui định của công ty, tuyệt đối không thỏa hiệp; (Adhering to a tight schedule without compromising quality).
• Chịu áp lực về tỉ lệ hoạt động của đội ngũ tư vấn tài chính mới; (To work under the high pressure on Rookie Active Ratio).
• Chịu trách nhiệm chất lượng từ các khóa huấn luyện phụ trách; (Be reponsible for the ality of training courses in charge).

Deadline for application: 28-02-2023

Ứng tuyển
[1]23  

Trong trường hợp bạn quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Dai-ichi nhưng hiện tại chưa có vị trí phù hợp, bạn có thể gửi đến chúng tôi CV cùng với đơn dự tuyển theo mẫu đính kèm. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có vị trí phù hợp.

Bộ hồ sơ gồm:

Tải về mẫu dự tuyển  Gửi CV