Ủy thác thanh toán phí

Ủy thác thanh toán phí

Đóng phí qua Dịch vụ Ủy thác thanh toán phí bảo hiểm (Auto debit) áp dụng cho Khách hàng có tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên toàn quốc.